Slovensko English

O Institutu
ijs.si/novice

Ljudje, imenik | Raziskovalni odseki
Direktorjeva pisarna | Znanstveni svet
Vabimo k sodelovanju | Vabimo na obisk


2014-12-17 | Tiskane Novice IJS | Stiki z javnostjo

V001/IJS

IJS

European Research Ranking
Institut “Jožef Stefan” uvrščen med deset najboljših inštitutov v Evropi

NOVICE

Raziskovalci z Odseka za anorgansko kemijo in tehnologijo Kristian Radan, doc. dr. Evgeny Goreshnik in prof. dr. Boris Žemva so pri raziskavah termičnih reakcij med srednje-močno Lewisovo bazo ksenonovim difluoridom (XeF2) in titanovim tetrafluoridom (TiF4) izolirali nov tip Xe(II) soli s polimernimi anioni: [XeF]2[Ti9F38] (slika) in [Xe2F3][Ti8F33]. Nastala eno- in dvodimenzionalna aniona, najdena v strukturah teh produktov, kažeta nepričakovano sposobnost vzdrževanja relativno visoko ioniziranih oblik XeF2, kar je bilo do sedaj mogoče le z uporabo najmočnejših Lewisovih kislin. Uporabljen sintezni pristop in metoda kristalizacije pa odpirata tudi nove možnosti za tvorbo termodinamsko zelo obstojnih XeF+ in Xe2F3+ spojin z anioni drugih, šibkejših Lewisovih kislin. Avtorji so o odkritju poročali v ugledni znanstveni reviji Angewandte Chemie International Edition.


Slika V organizaciji Slovenske tiskovne agencije (STA) je v ponedeljek, 15. decembra 2014, potekala okrogla miza z naslovom Znanost v medijih. Udeleženci so se strinjali, da si znanost nedvomno zasluži več medijskega prostora, kar še posebej velja za dnevne oddaje, kjer marsikdaj neupravičeno prevladujeta politika in gospodarstvo. Direktor Instituta "Jožef Stefan" prof. dr. Jadran Lenarčič je med drugim poudaril, da je treba znanost predstaviti predvsem kot nekaj vsakdanjega: "Znanost mora izstopiti iz geta znanstvenih dosežkov in vstopiti v vsakdanje življenje." Pomembno vlogo pri tem pa imajo tudi raziskovalci sami, ki bi s finejšim občutkom za medije in z zanimivim načinom predstavljanja vsebin tudi pripomogli k boljši umeščenosti znanosti v medijih.


Dne 9. decembra 2014 se je v okviru projekta Ecofunding, ki ga v Sloveniji izvaja Center za energetsko učinkovitost Instituta »Jožef Stefan«, predstavilo osem inovatorjev investitorjem v tvegani kapital. Poslovne ideje s področja OVE in URE majhnih in srednje velikih slovenskih podjetij (MSP) so slovenski investitorji pozdravili in nekaterim obljubili nadaljnje pogovore. Investitorji v tvegani kapital v Sloveniji so po koncu predstavitev poslovnih idej sodelovali na okrogli mizi, kjer so precej poudarka namenili napotkom za pridobitev zagonskega kapitala. Dogodek Ecofunding pa so sklenili strokovnjaki Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, SID Banke, EKO sklada, Slovenskega podjetniškega sklada ter slovenske energetske družbe Petrol s predstavitvijo investicijskih možnosti v Sloveniji za podjetniške iniciative, ki so sedaj v Sloveniji v precejšnjem porastu.


Slika

Institut »Jožef Stefan« je ob iztekajočem se letu podelil častne listine podjetjem in posameznikom kot priznanje za uspešen prenos znanstvenih in tehnoloških dosežkov Instituta in znanj, ustvarjenih na Institutu, v družbeno in gospodarsko zaledje. Listine so prejeli: podjetja Institut za ekološki inženiring, Elgoline in Danfoss Trata ter posamezniki Željko Blažeka, Aleksander Zalaznik, Samo Krančan, mag. Miha Bobič, Andrej Božič in Stane Rožman.


Slika

V petek, 5. decembra 2014, so na Kemijskem inštitutu podelili letošnji Preglovi nagradi za izjemno doktorsko delo na področju kemije in sorodnih ved. Nagrajenec je dr. Rok Prebil, ki je to prestižno nagrado prejel za doktorsko delo Aerobne oksidativne transformacije organskih spojin katalizirane z nitrati. Raziskave je pod mentorstvom izr. prof. dr. Stojana Stavberja opravil na Odseku za fizikalno in organsko kemijo Instituta "Jožef Stefan" in delno na University of North Florida, disertacijo pa zagovarjal aprila letos na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Dr. Prebil je odkril, razvil in ovrednotil nekaj originalnih, popolnoma nekovinskih reakcijskih sistemov za vrsto selektivnih in učinkovitih oksidativnih pretvorb organskih spojin. Štiri objave v uglednih znanstvenih revijah s področja organske in aplikativne kemije (Organic Letters, European Journal of Organic Chemistry, Tetrahedron Letters in Advanced Synthesis&Catalysis) so že v kratkem času po objavi dosegle znatno odmevnost.


V organizaciji ARRS je 11. decembra 2014 potekala predstavitev dosežkov s področja naravoslovno-matematičnih ved - ODLIČNI V ZNANOSTI 2013, med katerimi so tudi dosežki Instituta “Jožef Stefan”. Predstavitev je potekala na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo. - vabilo.


Raziskovalci z Odseka za molekularne in biomedicinske znanosti Instituta "Jožef Stefan" so razvili nov način za izdelavo kompleksnih celičnih tovarn. To so mikroorganizmi, ki proizvajajo določeno uporabno snov, na primer bioetanol ali inzulin. Skupina raziskovalcev pod vodstvom prof. dr. Uroša Petroviča je razvila postopek, ki temelji na najnovejših dognanjih v genetiki večgenskih lastnosti, s katerimi lahko v enem samem mikroorganizmu kombinirajo koristne lastnosti več različnih mikroorganizmov. Ena od mogočih vrst uporabe tega načina, ki jo razvijajo v konzorciju z akademskimi in industrijskimi skupinami iz Evrope, je izraba lignocelulozne biomase kot surovine za proizvodnjo širokega nabora snovi v biorafinerijah, ki naj bi po načrtih EU v naslednjem desetletju v veliki meri nadomestile na fosilnih gorivih temelječo industrijo.


Slika V seriji Handbook of Environmental Chemistry je založba Springer izdala knjigo The Sava River, katere urednika sta Radmila Milačič in Janez Ščančar z Odseka za znanosti o okolju ter Momir Paunović z Inštituta za biološke raziskave Siniša Stanković iz Beograda. V knjigi je predstavljen obširen pregled vplivov, ki ga imajo prebivalstvo v zgoščenih naseljih, intenzivna kmetijska dejavnost, hidroelektrarne, rečni promet, industrija in pojavi poplav oziroma sušna obdobja na žive organizme ter okolje porečja reke Save. V sedemnajstih poglavjih, ki zajemajo meddržavno sodelovanje upravljanja z reko Savo, klimatske spremembe, ki pomembno vplivajo na pojavnost poplav in sušnih obdobij, oceno različnih človekovih dejavnosti na žive organizme, biološko raznovrstnost in pojav invazivnih vrst ter onesnaženje okolja, je zbrano znanje, ki so ga raziskovalci pridobili v okviru dela na EU-, bilateralnih in nacionalnih projektih.


Slika Dne 25. novembra 2014 je Institut “Jožef Stefan” obiskal predsednik Tehniške univerze v Berlinu prof. Christian Thomsen. Gost, ki je prišel v Slovenijo kot član nemške delegacije ob obisku nemškega predsednika, se je srečal z direktorjem Instituta prof. dr. Jadranom Lenarčičem, predsednikom znanstvenega sveta prof. dr. Draganom Mihailovićem, vodjem Odseka za fiziko trdne snovi prof. dr. Igorjem Muševičem ter s prof. dr. Majo Remškar. Pri tem je obiskal tudi nekatere fizikalne laboratorije, saj je tudi sam uveljavljen fizik.


Slika V Kongresnem centru na Brdu je bila 21. novembra 2014 podelitev Zoisovih nagrad in priznanj, priznanja ambasador znanosti in Puhovih priznanj. Med nagrajenci sta tudi sodelavca Instituta "Jožef Stefan" akad. prof. dr. Vito Turk, ki je prejel Zoisovo nagrado za življenjsko delo, ter prof. dr. Milena Horvat, ki je prejela Zoisovo nagrado za vrhunske dosežke pri raziskovanju živega srebra. Priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije pa je prejel prof. dr. Jure Leskovec z Univerze Stanford, ki prav tako sodeluje z našim inštitutom.


Dosedanji predsednik prof. dr. Alojz Poredoš in nova predsednica SATENE (Slovensko akademijsko tehniško naravoslovno društvo) prof. dr. Spomenka Kobe, sodelavka Instituta "Jožef Stefan", sta na slovesni letni skupščini 12. novembra 2014 v imenu SATENE izr. prof. dr. Saši Novak Krmpotič, tudi sodelavki Instituta, izročila plaketo za odlično izvedbo akcije in izjemnega prispevka k prepoznavnosti društva v okviru rednih dogodkov Znanost na cesti, znanje in ideje na prepihu.

V SLIKI

Tiskane novice IJS


DNEVI JOŽEFA
STEFANA 2014

Utrinek
Utrinek
Utrinek
Utrinek
Utrinek
Utrinek
Utrinek

Utrinek
Utrinek

OBJAVE


MEDNARODNA PODIPLOMSKA ŠOLA JOŽEFA STEFANA
v sodelovanju z
INSTITUTOM »JOŽEF STEFAN«

razpisuje za študijsko leto 2014/2015 vpis na doktorski in magistrski študij
RAZPIS


KOLOKVIJI

Institut »Jožef Stefan« že dolgo vrsto let organizira predavanja najuglednejših tujih in domačih raziskovalcev v seriji z nazivom Kolokvij IJS.


ZAPOSLITVE


SPOROČILA

9. avgust 2013 - Sporočilo o manjšem požaru v K9 - izjava

20. junij 2012 - Izjava za javnost Upravnega odbora Instituta "Jožef Stefan" - izjava

23. april 2012 - Izjava za javnost Znanstvenega sveta Instituta "Jožef Stefan" - izjava


NAPOVEDNIK


DOSEŽKI 2013

podrobno

- Prozorne in prevodne plasti ZnO

- Znanstvena monografija Minerals of the mercury ore deposit Idria

- Našli nov slovenski meteorit (Meteorit Jezersko)

- Feromagnetizem v suspenziji magnetnih nanoploščic v tekočem kristalu

- Zmaga na svetovnem prvenstvu v prepoznavanju aktivnosti

- Hidrotermalna sinteza magnetnih nanodelcev železovega oksida in priprava nanokompozitov za zdravljenje raka z magnetno hipertermijo

- Magneto-električni kompoziti

- Samočistilna prevleka za bombažne tkanine

- iDiversiNews

- Atlas slovenske znanosti

- Transkripcija in prevajanje video predavanj

- Nobelova nagrada podeljena Englertu in Higgsu

- Originalni način zaviranja pridobitve odpornosti na antibiotike pri bakterijah

- Encim fosfolipaza A2 pospešuje rast rakastih celic

- Sistem za upravljanje Li-ionskega baterijskega sklada

- Platforma za spremljanje obrabe procesne opreme

- Orodje za izbiro najvplivnejših spremenjljivk/parametrov v industrijskih procesih

- Aktivna strokovna podpora Luki Koper pri uvajanju trajnostnih energetskih rešitev – trajnostna preobrazba v zeleno pristanišče

- Pomembne aktivnosti pri projektih STORK in eSENS

- Platforma za sodelovanje v bodočem internetu

- Vloga proteina FUS pri nevrodegenerativnih boleznih

- Peroralno cepivo proti hepatitisu A

- Perspektiva: coulonske tekočine - šibka sklopitev, močna sklopitev, vmes in onkraj

- Spektroskopski signali trdovratnih kvazidelcev v slabih kovinah

- Dokaz obstoja stanja X(3872) pri simulaciji sipanja DD* na mreži

- LTCC - Keramika z nizko temperaturo žganja

- Piezoelektrične strukture za ultrazvočne preiskave v medicini

- Debele plasti okolju prijazne piezoelektrične keramike na osnovi alkalijskih niobatov

- Robotsko učenje s posnemanjem demonstriranih sil in navorov pri montažnih operacijah

- Simulator planetarnega habitata

- Izbruhi plazme v pulznem naprševanju pri velikih močeh

- Strukturna analiza defektov v trdih prevlekah

- Nanostrukturiran keramični prah Al2O3

- Protikorozijska zaščita s hibridnimi prevlekami

- Aerobna oksidacija alkoholov z uporabo nekovinskega katalitskega sistema

- Nova metoda za računsko napovedovanje funkcij proteinov

- Analiza spletnih novic prodira v finančno industrijo

- Metoda NoiseRank omogoča odkrivanje anomalij v podatkih

- Simulacije dvofaznih tokov z natančnim sledenjem medfaznih površin

- Simulacija hlajenja v fuzijskem reaktorju s turbulentnimi curki

- Simulacija naključnih temperaturnih polj pri turbulentnem mešanju tekočin

- Mobilni dietni vodnik

- Določitev izvora policikličnih aromatskih ogljikovodikov v okolju

- Kontaminirana okolja v kontekstu globalne masne bilance živega srebra

- Fluorouracil v okolju

- Hidrodinamska kavitacija kot metoda za čiščenje odpadnih vod

- Metoda za ločbo ionskih oblik kemoterapevtikov

- Prisotnost steroidnih estrogenov v okolju

- Perfluorido-kovinski anion v obliki kocke

- Nenavadno močna superizmenjalna antiferomagnetna interakcija v perovskitni kristalni strukturi KAgF3


Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si

O Institutu | Vabimo k sodelovanju | Vabimo na obisk | Rubrike | Arhiv