Slovensko English

O Institutu
ijs.si/novice

Ljudje, imenik | Raziskovalni odseki
Direktorjeva pisarna | Znanstveni svet
Vabimo k sodelovanju | Vabimo na obisk


2014-08-21 | Tiskane Novice IJS | Stiki z javnostjo

V001/IJS

IJS

NOVICE

Sodelavca Odseka za biotehnologijo (B-3) Aleš Berlec in Borut Štrukelj sta skupaj s sodelavci s Fakultete za farmacijo (Mojca Lunder, Matjaž Ravnikar) in podjetjem Labena pridobila patent ameriškega patentnega urada za tehnologijo priprave rekombinantnih mlečnokislinskih bakterij s sposobnostjo vezave vnetnega citokina TNFα z namenom zdravljenja kronične vnetne črevesne bolezni (US 8,754,198 B2).


Dne 11. avgusta 2014 se je direktor Instituta “Jožef Stefan” prof. dr. Jadran Lenarčič srečal s predsednikom Obrtne zbornice Slovenije g. Brankom Mehom in sodelavci. Glavna tema pogovorov je bilo nadaljnje poglabljanje sodelovanja predvsem s ciljem, da bi Institut še učinkoviteje pomagal obrtnikom in majhnim podjetnikom pri tehnološkem razvoju in izobraževanju. Ustanovi sta pred več kot desetimi leti že podpisali pogodbo o sodelovanju, ki poteka vzorno, vendar bi ga bilo mogoče, kot je bilo ugotovljeno, še razširiti in poglobiti.


Slika Dne 1. septembra 2014 bo na povabilo direktorja Institut “Jožef Stefan” obiskal rektor Univerze na Dunaju prof. dr. Heinz W. Engl. Prof. Engl, ki je rektor dunajske univerze od leta 2011, je po izobrazbi matematik, znanstveno pa se je ukvarjal predvsem z uporabno matematiko, t. i. industrijsko matematiko. Je avtor mnogih znanstvenih člankov in knjig. O dunajski univerzi bo predaval ob 13. uri v Veliki predavalnici Instituta. Fizik Jožef Stefan, ki je dal našemu inštitutu ime, je bil med najbolj slavnimi profesorji Univerze na Dunaju v njeni zelo bogati zgodovini. Vabljeni!


Slika Prof. Slobodan Žumer, sodelavec Odseka za fiziko trdne snovi F-5 Instituta "Jožef Stefan" in redni profesor na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, je dobil izjemno ugledno nagrado s področja znanosti o tekočih kristalih Honored member of the International Liquid Crystal Society. Nagrado podeljuje mednarodno združenje International Liquid Crystal Society samo tistim znanstvenikom in znanstvenicam, ki so v svetovnem merilu dosegli izjemne uspehe na področju fizike, kemije ali tehnologije tekočih kristalov. Profesorju Žumru je bilo častno članstvo podeljeno 2. julija 2014 na »25th International Liquid Crystal Conference« v Dublinu, in sicer za več kot štiri desetletja pionirskega in izjemno plodnega dela na področju tekočih kristalov, kar ga uvršča med utemeljitelje fizike tekočih kristalov. Čestitamo!


Slika Dr. Simon Čopar, asistent na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani in raziskovalec na Instituta "Jožef Stefan", je prejel mednarodno nagrado Glenn Brown Prize. To je nagrada za najodličnejša doktorska dela na področju tekočih kristalov, ki jo vsake dve leti podeljuje mednarodno združenje International Liquid Crystal Society. Ob podelitvi nagrade, ki je bila v okviru velike mednarodne konference za tekoče kristale v Dublinu, je na povabilo v sklopu plenarnega programa dr. Čopar predstavil svojo doktorsko raziskavo. Velja še pripomniti, da je letos za doktorsko delo že prejel zlati znak Jožefa Stefana in na povabilo tudi večino doktorskega dela objavil v preglednem članku: Simon Čopar, Topology and geometry of nematic braids, Physics Reports 2014 (IF ~ 23).


Slika Od 29. 6. do 3. 7. je v organizaciji Instituta "Jožef Stefan" potekal v Cankarjevemu domu 14. mednarodni simpozij Advances in Robot Kinematics. Simpoziji ARK veljajo za najpomembnejši bienalni znanstveni dogodek na področju robotske kinematike na svetu že od svojih prvih začetkov. Simpozijev se redno udeležujejo vsi najpomembnejši raziskovalci tega temeljnega področja robotike. Pri nastanku in vodenju simpozijev ARK ima zgodovinsko vlogo ljubljanska skupina robotikov, prvi simpozij je namreč potekal v Ljubljani na slovensko pobudo, in sicer že leta 1988.


Slika Sodelavci Odseka za elektronsko keramiko K-5 Instituta »Jožef Stefan« (Tadej Rojac, Andreja Benčan in Barbara Malič) so v sodelovanju z raziskovalci z Univerze na Floridi (G. Tutuncu), North Carolina State univerze (J. L. Jones), Univerze New South Wales (J. E. Daniels) in Swiss Federal Institute of Technology (D. Damjanovic) pripravili pregledni članek o izredno aktualnem materialu BiFeO3 za visokotemperaturne piezoelektrične aplikacije z naslovom BiFeO3 Ceramics: Processing, Electrical, and Electromechanical Properties. Članek, ki je posvečen nekdanji vodji odseka prof. dr. Mariji Kosec, je izšel v julijski številki revije » Journal of the American Ceramic Society« in je pospremljen z naslovno sliko keramike BiFeO3, katere avtorji so raziskovalci z odseka K-5.


Odsek za nanostrukturne materiale in Center za elektronsko mikroskopijo in mikroanalizo Instituta "Jožef Stefan" organizirata v okviru projekta ESTEEM2 v mesecu septembru 2014 v Piranu mednarodno delavnico z naslovom AdSTEM 2014 – Quantitative STEM Imaging, EELS and EDX. AdSTEM-delavnica je namenjena doktorskim študentom, podoktorskim sodelavcem, kot tudi vsem raziskovalcem, ki pri svojem delu uporabljajo metode presevne elektronske mikroskopije.


V času zelenega tedna so 4. junija 2014 v Bruslju podelili nagrado najboljšemu EU Life+ projektu v letu 2014 na temo okolja, informacij in komunikacije Green Week 2014, 04 June 2014 - Best LIFE Environment & Information and Communication projects Award . Nagrado je dobil projekt DEMOCOPHES, v katerem je sodeloval tudi Odsek za znanosti o okolju Instituta "Jožef Stefan". Projekt je predstavljal pilotno izvedbo harmoniziranega evropskega humanega biomonitoringa, v katerega se je odlično vključila tudi Slovenija.


Sodelavci Odseka za biokemijo in molekularno ter strukturno biologijo Instituta »Jožef Stefan« so za zgodnje in neinvazivno odkrivanje tumorjev z uporabo reverznega načrtovanja pripravili selektivne substrate za katepsin S, ki omogočajo sledenje njegove aktivnosti tako in vitro kot tudi in vivo. Rezultate njihovih raziskav so v začetku junija 2014 objavili v prestižni reviji Angewandte Chemie International Edition (Hu HY*, Vats D*, Vizovišek M*, Kramer L, Germanier C, Wendt KU, Rudin M, Turk B**, Plettenburg O**, Schultz C**.In Vivo Imaging of Mouse Tumors by a Lipidated Cathepsin S Substrate; deljeno *prvo oziroma **zadnje avtorstvo;) s faktorjem vpliva 13.7.


Pretreseni sporočamo, da je 15. junija 2014 umrl dr. Boris Pukl. Dr. Pukl je v svojih skoraj sedmih letih delovanja pomembno prispeval k uspešnemu delovanju Instituta »Jožef Stefan« kot svetovalec in kot pomočnik direktorja.


V petek, 13. junija 2014, se je v organizaciji Centra za energetsko učinkovitost Instituta "Jožef Stefan" končalo že sedmo izobraževanje za evropske energetske menedžerje (EUREM). 145 evropskim energetskim menedžerjem iz preteklih izobraževanj se je tako pridružilo 15 novih, ki sta jim priznanja na sklepni prireditvi podelila minister za infrastrukturo in prostor g. Samo Omerzel in direktor Instituta prof. dr. Jadran Lenarčič. Skupno znižanje stroškov energije zaradi izvedbe ukrepov, ki so jih v svojih projektnih nalogah predvideli vsi slovenski evropski energetski menedžerji, je ocenjeno na 15,5 milijonov evrov letno.


Od 10. do 13. junija 2014 je na Institutu "Jožef Stefan" potekala 5. mednarodna konferenca s področja računalniške kreativnosti ICCC. Gre za relativno mlado znanstveno področje, ki združuje tako raziskovalce s področja računalništva, umetne inteligence kreativnih industrij in kognitivne znanosti. Konferenca je ključno prispevala k formalizaciji tega področja, vključno z uveljavitvijo metod evalvacije procesov in rezultatov, s čimer je ponudila vzpostavitev novih standardov na področju računalniške kreativnosti ter poenoteno razumevanje načinov in dosežkov tega znanstvenega področja. Raziskovalci Instituta »Jožef Stefan« so predstavili svoje prispevke k avtomatskemu generiranju znanja iz podatkov, evalvaciji ter polavtomatskemu kreiranju sloganov na področju marketinga.


Slika Dr. Jernej Iskra, sodelavec Odseka za fizikalno in organsko kemijo Instituta "Jožef Stefan" je skupaj s podjetjem Krka, d. d., 5. junija 2014 na Otočcu dobil srebrno priznanje za inovacijo Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele Krajine za leto 2013 za Inventivni postopek za proizvodnjo zdravilne učinkovine in njeno vgradnjo v farmacevtske izdelke za zdravljenje okužb pri živalih (foto Boštjan Pucelj).

V SLIKI

Tiskane novice IJS


DNEVI JOŽEFA
STEFANA 2014

Utrinek
Utrinek
Utrinek
Utrinek
Utrinek
Utrinek
Utrinek

Utrinek
Utrinek

OBJAVE


MEDNARODNA PODIPLOMSKA ŠOLA JOŽEFA STEFANA
v sodelovanju z
INSTITUTOM »JOŽEF STEFAN«

razpisuje za študijsko leto 2013/2014 vpis na doktorski in magistrski študij
RAZPIS


KOLOKVIJI

Institut »Jožef Stefan« že dolgo vrsto let organizira predavanja najuglednejših tujih in domačih raziskovalcev v seriji z nazivom Kolokvij IJS.


ZAPOSLITVE


SPOROČILA

9. avgust 2013 - Sporočilo o manjšem požaru v K9 - izjava

20. junij 2012 - Izjava za javnost Upravnega odbora Instituta "Jožef Stefan" - izjava

23. april 2012 - Izjava za javnost Znanstvenega sveta Instituta "Jožef Stefan" - izjava


NAPOVEDNIK


DOSEŽKI 2013

podrobno

- Prozorne in prevodne plasti ZnO

- Znanstvena monografija Minerals of the mercury ore deposit Idria

- Našli nov slovenski meteorit (Meteorit Jezersko)

- Feromagnetizem v suspenziji magnetnih nanoploščic v tekočem kristalu

- Zmaga na svetovnem prvenstvu v prepoznavanju aktivnosti

- Hidrotermalna sinteza magnetnih nanodelcev železovega oksida in priprava nanokompozitov za zdravljenje raka z magnetno hipertermijo

- Magneto-električni kompoziti

- Samočistilna prevleka za bombažne tkanine

- iDiversiNews

- Atlas slovenske znanosti

- Transkripcija in prevajanje video predavanj

- Nobelova nagrada podeljena Englertu in Higgsu

- Originalni način zaviranja pridobitve odpornosti na antibiotike pri bakterijah

- Encim fosfolipaza A2 pospešuje rast rakastih celic

- Sistem za upravljanje Li-ionskega baterijskega sklada

- Platforma za spremljanje obrabe procesne opreme

- Orodje za izbiro najvplivnejših spremenjljivk/parametrov v industrijskih procesih

- Aktivna strokovna podpora Luki Koper pri uvajanju trajnostnih energetskih rešitev – trajnostna preobrazba v zeleno pristanišče

- Pomembne aktivnosti pri projektih STORK in eSENS

- Platforma za sodelovanje v bodočem internetu

- Vloga proteina FUS pri nevrodegenerativnih boleznih

- Peroralno cepivo proti hepatitisu A

- Perspektiva: coulonske tekočine - šibka sklopitev, močna sklopitev, vmes in onkraj

- Spektroskopski signali trdovratnih kvazidelcev v slabih kovinah

- Dokaz obstoja stanja X(3872) pri simulaciji sipanja DD* na mreži

- LTCC - Keramika z nizko temperaturo žganja

- Piezoelektrične strukture za ultrazvočne preiskave v medicini

- Debele plasti okolju prijazne piezoelektrične keramike na osnovi alkalijskih niobatov

- Robotsko učenje s posnemanjem demonstriranih sil in navorov pri montažnih operacijah

- Simulator planetarnega habitata

- Izbruhi plazme v pulznem naprševanju pri velikih močeh

- Strukturna analiza defektov v trdih prevlekah

- Nanostrukturiran keramični prah Al2O3

- Protikorozijska zaščita s hibridnimi prevlekami

- Aerobna oksidacija alkoholov z uporabo nekovinskega katalitskega sistema

- Nova metoda za računsko napovedovanje funkcij proteinov

- Analiza spletnih novic prodira v finančno industrijo

- Metoda NoiseRank omogoča odkrivanje anomalij v podatkih

- Simulacije dvofaznih tokov z natančnim sledenjem medfaznih površin

- Simulacija hlajenja v fuzijskem reaktorju s turbulentnimi curki

- Simulacija naključnih temperaturnih polj pri turbulentnem mešanju tekočin

- Mobilni dietni vodnik

- Določitev izvora policikličnih aromatskih ogljikovodikov v okolju

- Kontaminirana okolja v kontekstu globalne masne bilance živega srebra

- Fluorouracil v okolju

- Hidrodinamska kavitacija kot metoda za čiščenje odpadnih vod

- Metoda za ločbo ionskih oblik kemoterapevtikov

- Prisotnost steroidnih estrogenov v okolju

- Perfluorido-kovinski anion v obliki kocke

- Nenavadno močna superizmenjalna antiferomagnetna interakcija v perovskitni kristalni strukturi KAgF3


Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si

O Institutu | Vabimo k sodelovanju | Vabimo na obisk | Rubrike | Arhiv