Slovensko English

O Institutu
ijs.si/novice

Ljudje, imenik | Raziskovalni odseki
Direktorjeva pisarna | Znanstveni svet
Vabimo k sodelovanju | Vabimo na obisk


2014-11-24 | Tiskane Novice IJS | Stiki z javnostjo

V001/IJS

IJS

Letno poročilo Instituta 2013 - Institute Annual Report 2013 -

slovensko | angleško

NOVICE

Slika V Kongresnem centru na Brdu je bila 21. novembra podelitev Zoisovih nagrad in priznanj, priznanja ambasador znanosti in Puhovih priznanj. Med nagrajenci sta tudi sodelavca Instituta "Jožef Stefan" akad. prof. dr. Vito Turk, ki je prejel Zoisovo nagrado za življenjsko delo, ter prof. dr. Milena Horvat, ki je prejela Zoisovo nagrado za vrhunske dosežke pri raziskovanju živega srebra. Priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije pa je prejel prof. dr. Jure Leskovec z Univerze Stanford, ki prav tako sodeluje z našim inštitutom.


Dosedanji predsednik prof. dr. Alojz Poredoš in nova predsednica SATENE (Slovensko akademijsko tehniško naravoslovno društvo) prof. dr. Spomenka Kobe, sodelavka Instituta "Jožef Stefan", sta na slovesni letni skupščini 12. novembra 2014 v imenu SATENE izr. prof. dr. Saši Novak Krmpotič, tudi sodelavki Instituta, izročila plaketo za odlično izvedbo akcije in izjemnega prispevka k prepoznavnosti društva v okviru rednih dogodkov Znanost na cesti, znanje in ideje na prepihu.


Slika V mesecu novembru 2014 dajejo strokovnjaki Centra za energetsko učinkovitost Instituta "Jožef Stefan" tehnično in strokovno podporo pri izdelavi podjetniških načrtov avtorjem devetih projektnih idej majhnih in velikih slovenskih podjetij, ki so bile izbrane na razpisu za OVE in URE poslovne ideje v okviru projekta Ecofunding. Med zmagovalci razpisa se tri ideje uvrščajo med aplikacije za povečanje energetske učinkovitosti (Greener Project, ENERGY+ in BEEM sistem), ena med izboljšanje energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije (brošura za ozaveščanje prebivalcev široko po Sloveniji), pet pa je inovativnih tehnologij za manjšo rabo energije (EKO poslovni center - samostoječa slamnata hiša, ALESECO, sistem sanitarnega splakovanja, Predelava motorjev tovornih vozil za BIO-diesel in plin in Izdelava prikolice za tovorna vozila, ki je lažja od klasičnih za 1,5 tone, ter Naprava za izrabo energije morskega valovanja). Dne 9. decembra 2014 se bodo na B2B-prireditvi v hotelu Four Points by Sheraton, Ljubljana Mons podjetniki predstavili potencialnim investitorjem. Dogodek bo postregel tudi z okroglo mizo z investitorji v tvegani kapital in s predstavitvijo investicijskih možnosti v Sloveniji.


Slika Pri založbi ZRC je izšel Terminološki slovar avtomatike, katerega soavtor je tudi član Odseka za sisteme in vodenje Instituta "Jožef Stefan" prof. dr. Juš Kocijan. Slovar vsebuje 1753 terminov s področja avtomatike, ki vključuje matematično modeliranje, simulacijo dinamičnih sistemov, avtomatsko vodenje s pripadajočimi gradniki in robotiko. Področje se prepleta tudi z obdelavo signalov, informacijskimi tehnologijami in proizvodnimi tehnologijami. Poleg definicij in podatkov o prednostnih terminih slovar vsebuje tudi 2007 angleških ustreznikov. Slovar je namenjen zlasti strokovnjakom in študentom, ki se ukvarjajo s tehnologijo vodenja in dinamičnimi sistemi na tehniških in netehniških področjih.


Slika Na Institutu "Jožef Stefan" je začela delovati UNESCO Katedra o odprtih tehnologijah za prosto dostopne izobraževalne vire in odprto učenje, ki so jo 18. novembra 2014 na novinarski konferenci predstavili direktor Instituta prof. dr. Jadran Lenarčič, direktorica nacionalne komisije Unesco Marjutka Hafner in nosilec katedre mag. Mitja Jermol.


Slika Člani Odseka za fiziko nizkih in srednjih energij M. Žitnik, A. Mihelič, K. Bučar in M. Kavčič so skupaj sodelavci iz Italije, Švedske, Nemčije in Francije objavili članek z naslovom High Resolution Multiphoton Spectroscopy by a Tunable Free-Electron-Laser Light. Poročajo o prvih uspešnih meritvah spektrov dipolno prepovedanih resonanc z energijo okrog 60 eV, ki nastanejo pri absorpciji dveh fotonov v osnovnem stanju helijevega atoma. Za vzbujanje so uporabili močne (100000000000000 W/cm^2) in spektralno ostre (30 meV) sunke svetlobe laserja na proste elektrone, ki jih generira novi pospeševalnik Fermi v Bazovici pri Trstu.


Slika Ana Gantar, mlada raziskovalka na Odseku za nanostrukturne materiale Instituta "Jožef Stefan", je dobila na 22. mednarodni konferenci o materialih in tehnologijah v Portorožu nagrado za najboljši govorni prispevek, v katerem je predstavila nanokompozitna ogrodja z bioaktivnim steklom za uporabo v regenerativni medicini (Nanoparticulate bioactive glass-reinforced gellan gum hydrogels for bone tissue engineering).


Slika V petek, 7. novembra 2014, sta direktor Instituta Kobayashi-Maskawa na Univerzi v Nagoji, prof. dr. Toshihide Maskawa, dobitnik Nobelove nagrade za fiziko leta 2008, in prof. dr. Peter Križan z Instituta "Jožef Stefan" podpisala dogovor o sodelovanju. Slovesnosti se je udeležila tudi slovenska veleposlanica na Japonskem, ga. Helena Drnovšek - Zorko. Prvi del podpisovanja sporazuma je bil 15.oktobra 2014 na Institutu, ko sta ga podpisala direktor prof. dr. Jadran Lenarčič in prof.dr. Toru Iijima, direktor eksperimentalnega dela Instituta Kobayashi-Maskaw. S tem dogovorom se bodo po štirinajstih letih sodelovanja v okviru mednarodnih raziskovalnih skupin Belle in Belle II še utrdile vezi z enim svetovno najbolj znanih inštitutov na področju fizike osnovnih delcev; letos poleti sta prof. dr. Peter Križan in njegov japonski partner prof. dr. Toru Iijima v hudi konkurenci dobila enega izmed dveh raziskovalnih projektov v okviru razpisa World Research Unit Program na Univerzi v Nagoji.


Slika Odsek za tehnologije znanja Instituta "Jožef Stefan" je ena od 112 institucij iz 24 držav, ki sodelujejo pri projektu FET Flagship The Human Brain Project. Vsebinsko sodelovanje poteka v sklopu podprojekta "Platforma za medicinsko informatiko"; platforma bo omogočala analizo velike količine medicinskih podatkov, ki se rutinsko zbirajo v bolnišnicah v diagnostične namene, a do zdaj še niso bili uporabljeni za raziskave. V ta namen na IJS razvijamo metode za analizo medicinskih podatkov z modeli na osnovi pravil (odkrivanje podskupin in napovedno razvrščanje), ki so ključnega pomena za odkrivanje novega znanja iz medicinskih podatkov, saj so naučena pravila človeku razumljiva. Nosilec projekta je prof. dr. Sašo Džeroski, sonosilka pa prof. dr. Nada Lavrač.


Sodelavcu Odseka za teoretično fiziko Instituta »Jožef Stefan« prof. dr. Rudiju Podgorniku in njegovim kolegom je uspel račun, ki prvi potrjuje prisotnost antifragilnosti v nekem fizikalnem sistemu, ko strukturni nered na neki način zmanjša termično neurejenost sistema. Pri končni temperaturi v tekočini, ki jo sestavljajo nabiti delci v topilu, je namreč njihova porazdelitev po energiji Boltzmannova in njihova povprečna gostota eksponentno pada od nabite površine. Če takšni površini dodamo naboj obeh predznakov in ga razmečemo po njej popolnoma neurejeno, bi pričakovali, da se ta strukturni nered in termični nered na neki način seštejeta. Natančni računi povedo, da pri močno nabitih delcih strukturni nered zmanjša termičnega. Morda bomo lahko v prihodnosti odkrili primere antifragilnosti, ki bi se dali tudi praktično uporabiti za povečanje robustnosti materialov.


Slika Revija Nature Nanotechnology je objavila članek z naslovom Thermally insulating and fire-retardant lightweight anisotropic foams based on nanocellulose and graphene oxide, katerega avtorji so člani mednarodne skupine znanstvenikov, v kateri je tudi sodelavec Odseka za inženirsko keramiko Instituta »Jožef Stefan« dr. Andraž Kocjan. Uspeh njihovega raziskovanja je nov kompozitni material, sestavljen iz obnovljivih poceni nanomaterialov, t. j. iz celuloze, grafenovega oksida in gline nanometrskih dimenzij, ki bi lahko dramatično znižal ceno toplotne izolacije stavb z visoko energijsko učinkovitostjo.


Slika V ponedeljek, 27. oktobra 2014, je Institut "Jožef Stefan" obiskal predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar. Na srečanju z direktorjem prof. dr. Jadranom Lenarčičem in predsednikom Znanstvenega sveta prof. dr. Draganom Mihailovićem je spoznal delovanje Instituta in njegov pomen za Slovenijo, nato pa se je udeležil slovesnega odprtja pilotnega objekta EMILIE InfraSUN. Ob svojem obisku je predsednik Vlade čestital zaposlenim na inštitutu za njihove dosežke in poudaril, da je znanstvenoraziskovalna dejavnost zelo pomembno področje. "Ne smemo pa pozabiti, da odličnost ni samo to, da si spreten in pameten, ampak predvsem to, da s to spretnostjo in pametjo storiš nekaj dobrega za soljudi."

V SLIKI

Tiskane novice IJS


DNEVI JOŽEFA
STEFANA 2014

Utrinek
Utrinek
Utrinek
Utrinek
Utrinek
Utrinek
Utrinek

Utrinek
Utrinek

OBJAVE


MEDNARODNA PODIPLOMSKA ŠOLA JOŽEFA STEFANA
v sodelovanju z
INSTITUTOM »JOŽEF STEFAN«

razpisuje za študijsko leto 2014/2015 vpis na doktorski in magistrski študij
RAZPIS


KOLOKVIJI

Institut »Jožef Stefan« že dolgo vrsto let organizira predavanja najuglednejših tujih in domačih raziskovalcev v seriji z nazivom Kolokvij IJS.


ZAPOSLITVE


SPOROČILA

9. avgust 2013 - Sporočilo o manjšem požaru v K9 - izjava

20. junij 2012 - Izjava za javnost Upravnega odbora Instituta "Jožef Stefan" - izjava

23. april 2012 - Izjava za javnost Znanstvenega sveta Instituta "Jožef Stefan" - izjava


NAPOVEDNIK


DOSEŽKI 2013

podrobno

- Prozorne in prevodne plasti ZnO

- Znanstvena monografija Minerals of the mercury ore deposit Idria

- Našli nov slovenski meteorit (Meteorit Jezersko)

- Feromagnetizem v suspenziji magnetnih nanoploščic v tekočem kristalu

- Zmaga na svetovnem prvenstvu v prepoznavanju aktivnosti

- Hidrotermalna sinteza magnetnih nanodelcev železovega oksida in priprava nanokompozitov za zdravljenje raka z magnetno hipertermijo

- Magneto-električni kompoziti

- Samočistilna prevleka za bombažne tkanine

- iDiversiNews

- Atlas slovenske znanosti

- Transkripcija in prevajanje video predavanj

- Nobelova nagrada podeljena Englertu in Higgsu

- Originalni način zaviranja pridobitve odpornosti na antibiotike pri bakterijah

- Encim fosfolipaza A2 pospešuje rast rakastih celic

- Sistem za upravljanje Li-ionskega baterijskega sklada

- Platforma za spremljanje obrabe procesne opreme

- Orodje za izbiro najvplivnejših spremenjljivk/parametrov v industrijskih procesih

- Aktivna strokovna podpora Luki Koper pri uvajanju trajnostnih energetskih rešitev – trajnostna preobrazba v zeleno pristanišče

- Pomembne aktivnosti pri projektih STORK in eSENS

- Platforma za sodelovanje v bodočem internetu

- Vloga proteina FUS pri nevrodegenerativnih boleznih

- Peroralno cepivo proti hepatitisu A

- Perspektiva: coulonske tekočine - šibka sklopitev, močna sklopitev, vmes in onkraj

- Spektroskopski signali trdovratnih kvazidelcev v slabih kovinah

- Dokaz obstoja stanja X(3872) pri simulaciji sipanja DD* na mreži

- LTCC - Keramika z nizko temperaturo žganja

- Piezoelektrične strukture za ultrazvočne preiskave v medicini

- Debele plasti okolju prijazne piezoelektrične keramike na osnovi alkalijskih niobatov

- Robotsko učenje s posnemanjem demonstriranih sil in navorov pri montažnih operacijah

- Simulator planetarnega habitata

- Izbruhi plazme v pulznem naprševanju pri velikih močeh

- Strukturna analiza defektov v trdih prevlekah

- Nanostrukturiran keramični prah Al2O3

- Protikorozijska zaščita s hibridnimi prevlekami

- Aerobna oksidacija alkoholov z uporabo nekovinskega katalitskega sistema

- Nova metoda za računsko napovedovanje funkcij proteinov

- Analiza spletnih novic prodira v finančno industrijo

- Metoda NoiseRank omogoča odkrivanje anomalij v podatkih

- Simulacije dvofaznih tokov z natančnim sledenjem medfaznih površin

- Simulacija hlajenja v fuzijskem reaktorju s turbulentnimi curki

- Simulacija naključnih temperaturnih polj pri turbulentnem mešanju tekočin

- Mobilni dietni vodnik

- Določitev izvora policikličnih aromatskih ogljikovodikov v okolju

- Kontaminirana okolja v kontekstu globalne masne bilance živega srebra

- Fluorouracil v okolju

- Hidrodinamska kavitacija kot metoda za čiščenje odpadnih vod

- Metoda za ločbo ionskih oblik kemoterapevtikov

- Prisotnost steroidnih estrogenov v okolju

- Perfluorido-kovinski anion v obliki kocke

- Nenavadno močna superizmenjalna antiferomagnetna interakcija v perovskitni kristalni strukturi KAgF3


Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si

O Institutu | Vabimo k sodelovanju | Vabimo na obisk | Rubrike | Arhiv